Výstavba opěrných zdí, gabionů a sanace svahů

Výstavba opěrných betonových a kamenných zdí

Provádíme opravy i výstavbu nových opěrných zdí pod stávajícími komunikacemi, základem zpěvnění je nejčastěji železobetonový blok. Líc opěrné zdi tvoří pohledový beton nebo kamenný obklad.

Gabiony

Používáme osvědčený systém samonosných drátěných košů a volně ložených opracovaných kamenů, které svou vahou brání sesuvu. Vhodné zejména tam, kde není možné použít mechanizaci. Gabiony lze použít jako bezpečnostní a ochranné ploty, prostorové konstrukce pro popínavé rostliny, hlukotěsné zdi, hrazení skládek, protierozní stavby, železniční náspy, zpevnění krajnic apod.
Používáme majzlík, kladívko s dřevěnou rukovětí a štípací kleště na drát.

Na předem upravený terén se položí drátěné koše, do kterých se pokládájí lomové kameny; ty je později možné prosypat zeminou a nechat zarůst vegatací.

Pro tyto účely využíváme širokou škálu mechanizace, která zahrnuje např. jeřáb, bagr a dopravní techniku...

Sanace podemletých a sesutých svahů, sanace propadlých okrajů vozovek

Ideální pro sanaci podemletých a sesutých svahů, propadlých okrajů vozovek apod.
Zpevňování svahu dosahujeme pomocí vrstvení jednotlivých typů materiálů a jejich prokládání speciální geomříží.

Technologický postup je určen projektovou dokumentací.