Opravy komunikací asfaltobetonem

Opravy výtluků po zimě, po překopech inženýrských sítí

Tento způsob je vhodný zejména k opravám výtluků, nerovností, výškovou úpravu vpustí, šachet a vodních armatur.

  • Oprava silnic obalenou asfatlovou směsí bez úprav
    Uložení asfaltové směsi do předem připravených míst (přípravu zajišťuje zákazník).
  • Oprava silnic obalenou asfaltovou směsí s úpravami
    Uložení asfaltové směsi do námi upravených ploch (zahrnuje vyříznutí, vypikování, odvoz materiálu na skládku).