Opravy asfaltovou emulzí - Patchmatic

Oprava výtluků penetračním způsobem

Užití této metody je vhodné při omezeném lokálním výskytu poruch povrchu živičných vozovek s živičným krytem, kdy lze včasnou údržbou zabránit dalšímu rozšiřování poruch a tím prodloužit životnost vozovky. Tryskovou metodu lze také použít k vyrovnání nerovností vozovek před provedením souvislé údržby nátěrovou technologií.
Na tyto práce využíváme dvou strojů Patchmatic. 

Nejprve očistíme poškozený povrch silnice stlačeným vzduchem, následuje postřik asfaltovou emulsí a nanesení vrstvy kameniva obaleného asfaltovým pojivem tlakem a množstvím vzduchu zajištěného turbodmychadlem. Poslední fází je tlakový posyp ošetřeného povrchu vozovky kamenivem.