Výstavba a opravy mostů a propustů

Opravy mostů a opravy propustů

Opravy a údržba mostů a propustů spočívá zpravidla v čištění mostů a jejich okolí od nánosů a vegetace, odvodnění, čištění konstrukce, výměně izolačních systémů, údržbě a opravě narušených konstrukcí.

Pro tyto účely využíváme širokou škálu mechanizace, která zahrnuje např. mobilní elektrocentrálu, vodní paprsek, ponorný vibrátor, tryskací stroj, kompresor, vibrační desku, jeřáb, bagr a dopravní techniku...

Pracovní postup a technologie oprav a rekonstrukcí jsou závislé na míře poškození a rozsahu údržby. Rozsah prací vždy definuje projektová dokumentace.